Les

Fortsatt sykehusstreik etter møte med Riksmekler

Sykehusstreiken fortsetter etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren tirsdag kveld.
Sykehusstreiken fortsetter etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren tirsdag kveld. Dermed er fortsatt rundt 650 sykehusansatte tatt ut i streik. Parat-forhandler Thomas Lilloe sier ansatte med stillingsprosent under 20 prosent må få pensjonsopptjening.
Av Trygve Bergsland/NTB 12.06.2019 7:55
Representanter for YS og LO Stat var til stede på møtet, som startet i 21-tiden. To timer senere gikk partene fra hverandre uten en løsning. Møtet fant sted på initiativ fra Riksmekleren.
– Spekter vil ikke innfri våre krav om pensjon fra første krone, sier Lilloe, som beklager sterkt overfor pasienter og pårørende som er rammet.

Også leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, opplever at streikeviljen er stor blant medlemmene. 
– Vi mener vi har et rimelig og rettferdig krav. Det er et krav som koster lite og er av stor betydning for den det gjelder, sier hun.

Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, sier i en pressemelding at hun setter pris på Riksmeklerens initiativ, men at meklingen dessverre ikke førte fram.

Frivillig mekling
– Det er jeg som har oppfordret partene til å møtes til frivillig mekling. Initiativet har kommet fra Riksmekleren fordi vi mener det er en alvorlig konflikt som berører svake tredjeparter, og da er det viktig å forsøke å finne en løsning, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK i forkant av møtet.

Ruland pekte på at det er vanskelige prinsipielle krav som gjør det vanskelig å finne gode mellomløsninger.

Sykehusstreiken startet 29. mai, og seks helseforetak er rammet. De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone.

Omfatter sykehus
Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved flere av sykehusene varsler de streikende en demonstrasjon onsdag hvor de krever svar fra sine respektive direktører: 

– Vil ikke forskjellsbehandle
Spekter sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.
– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Sykehusstreiken gjelder YS-forbundene Parat og Delta, i tillegg til LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo.
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo