Les

Fortsatt stor streikevilje

Over 50 vektere møtte til streikemarkering ved Oslo S fredag. Foto: Helene Husebø
Over 50 vektere var fredag samlet for streikemarkering utenfor Oslo S. Etter over fem uker i streik krever vekterne og Parat at NHO kommer til fornuft og kommer kravene deres i møte. 
Av Helene Husebø Publisert dato 23.10.2020 15:50 redigert 29.10.2020 9:00
Fredag samlet de streikende vekterne seg til markering utenfor Oslo Sentralstasjon. Over 50 streikende vektere viste at streikeviljen fortsatt er stor og at det stås sterkt på kravene om bedre arbeidsvilkår, økte natte- og helgetillegg og mindre ufrivillig deltid. 

– NHO må komme til fornuft
Parat-leder Unn Kristin Olsen skrøt av vekterne og måten de har håndtert situasjonen på. 
–  Ikke bare gjør dere en jobb for dere selv, men en jobb for alle lavtlønte i landet. Dere fortjener en stor applaus. Stå på, og hold motet oppe. Alle i Parat, YS, og resten av Norges befolkning støtter dere, sa Olsen til et hav av vektere i oransje streikevester. 
 
Parat-lederen står fast på at streiken er over når NHO kommer til fornuft. 
–  Denne streiken skulle aldri vært startet. Fordelingen av pengene er problemet, der er vi dessverre ennå ikke enige. Vi er villige til å møte NHO når de er klare for det. Vi må ha mer på bordet enn da vi startet streiken, dere fortjener noe mer, sa Olsen. 

Skal vinne kampen
Også tillitsvalgt for Securitas i Parat, Alexander Danielsen, holdt appell til sine medstreikende vektere.
 – Vi kan ikke la oss diktere av arbeidsgiver. Vi jobber i all slags vær, året rundt, døgnet rundt. Vi er stolte av uniformene våre, vi er stolte av å være av å være en del av samfunnet – et samfunn som er hundre prosent avhengige av oss. Vi gir oss ikke uten en kamp, og denne kampen skal vi vinne, sa Danielsen. 

Også YS-leder Erik Kollerud var tilstede og viste sin støtte til de streikende utenfor Oslo S. 

Permitterte tillitsvalgte
Vekternes streikevilje har ikke minsket etter det ble klart at Securitas og Avarn Security nå har valgt å permittere hovedtillitsvalgte fra Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund. 

Forhandlingsleder for vekterne i Parat, Lars Petter Larsen, mener det er besynderlig at hovedtillitsvalgte først blir permittert etter fem ukers streik når Parat ikke har trappet opp med mer enn ti medlemmer siden streikens start. 
– Sånn sett kan dette lett oppfattes som en hevnaksjon fra arbeidsgiver, sier han. 

Ber arbeidsgiver følge avtaler
Larsen forteller at partene i arbeidslivet oppfordrer arbeidsgiverne gjennom hovedavtalen til å verne hovedtillitsvalgte mest mulig ved store nedbemanninger og permitteringer. 

Forhandlingslederen minner om at arbeidsgiver må følge lover og avtaler selv om de ikke liker streiken.  
– Jeg vil minne om at arbeidsgiver har plikt til å drøfte forhold med tillitsvalgte vedrørende den daglige driften de fortsatt har. Nå kan de ikke forvente at vår hovedtillitsvalgt skal stille til drøftinger når de trenger ham, da han også har sine plikter å ivareta etter avtaleverket. Arbeidsgiver må fortsatt følge lover og avtaler selv om vi ikke lar oss diktere i forhandlinger og derfor måtte iverksette streik, sier Larsen. 
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo