Les

Fortsatt nedgang i arbeidsledige

Den 15. juni var 171.183 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er en nedgang på 4550 fra forrige uke.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 15.06.2021 15:25 redigert 15.06.2021 23:57
Nedgangen skjer i en periode med flere lettelser i smitteverntiltakene, med blant annet gjenåpning av skjenking til klokken 22 i hovedstaden.

I alt står 84.932 registrert som helt ledige per 15. juni hos NAV. 68.986 er delvis ledige, mens 17.265 er arbeidssøkere på tiltak. Andelen av arbeidsstyrken som er helt ledig er nå nede i 3 prosent.

I alt 1,9 prosent av arbeidsstyrken, 54.643, er permitterte. Av disse er 19.331 helt ledige og permitterte, mens 35.260 er delvis ledige og permitterte.

Søknadene om dagpenger har gått jevnt ned siden mars, men gikk noe opp i uke 23. I alt søkte 2.935 om dagpenger i uke 23, 159 opp fra uken før.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten