Les

Fortsatt lang vei til likestilling for LGBTI-personer

EU-rapport viser at det er langt igjen til likestilling for LGBTI personer Foto: Istock
En omfattende undersøkelse i EU landene viser at det fortsatt er en lang vei  gå for likestilling for blant LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, trans- og interseksuelle) personer.
Av Lill Jacqueline Fischer 19.05.2020 8:09

Flere LHBTI-personer i Europa er åpne om sin legning, men flertallet unngår å holde hender i offentligheten. Toleransen i samfunnet utvikler seg i ulik retning.

Dette er noen av hovedfunnene i den omfattende undersøkelsen,   A long way to go for LGBTI equality. Rapporten ser på hvordan rundt 140 000 LHBTI-personer i EU, Storbritannia, Serbia og Nord-Makedonia opplever menneskerettighetene sine. Den ser også på endringer siden den  første LHBT-undersøkelse som ble gjennomført i 2012.

Sammenligning av de to undersøkelsene viser en liten samlet fremgang gjennom de syv årene. Det er store forskjeller mellom EU- landene. I noen land sier over 70% LHBTI-respondentene at samfunnet er mer tolerant, mens i andre sier opptil 68% at det er mindre.

Et knapt flertall – 52 prosent – av de voksne deltakerne sier de er åpne om sin legning og kjønnsidentitet. Det er en markant framgang fra 2012, da andelen var 36 prosent. Samtidig svarer 60 prosent av homofile og lesbiske at de unngår å holde hverandre i hånden i offentligheten.

Parallelt med at flere er åpne, er det også flere som melder om diskriminering på arbeidsplassen, viser tallene fra EUs kontor for grunnleggende rettigheter: 36 prosent i årets undersøkelse mot 22 prosent for åtte år siden. I Polen og Frankrike sier henholdsvis 68 og 54 prosent at samfunnet er blitt mindre tolerant, mens over 70 prosent av de spurte i Irland, Malta og Finland melder om mer toleranse.

40 prosent sier de har opplevd trakassering, mens 10 prosent sier de har vært utsatt for fysisk eller seksualisert vold. Det siste tallet er dobbelt så høyt for transpersoner og interseksuelle.Rundt 140.000 personer i 30 land – EU-landene pluss Storbritannia, Serbia og Nord-Makedonia – har deltatt i undersøkelsen.

Hovedfunn i undersøkelsen:
Åpenhet: 6 av 10 unngår å holde hverandre i hånden på offentlige steder
Diskriminering: 2 av 5 respondenter har blitt diskriminert året før undersøkelsen
Overgrep: 1 av 5 trans- og interseksuelle opplevde seksuelle og psykiske overgrep, det er dobbelt så mange som i andre LGBTI grupper
Diskriminering: 1 av 5 opplever diskriminering på arbeidsplassen og mer enn 1 av 3 føler seg diskriminert når de går ut for å spise, drikke eller for å være sosial.
Skolegang: 1 av 2 LHBTI-studenter sier at noen blant jevnaldrende eller lærere støttet LHBTI-personer.
Økonomi: 1 av 3 sier de har roblemer med å få endene tl å møtes. Situasjonen er verre for intersex og transpersoner (om lag 1 av 2)

 
Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo