Les

Fortell oss hvordan du har det på jobben

Isabelle Rignes og Marie Louise Sunde står bak Equality Check og vil bidra til bedre arbeidsplasser Foto: Equality Check
Bruk to minutter på å legge igjen en anonym anmeldelse av arbeidsgiveren din.  
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 21.09.2020 8:35 redigert 22.09.2020 8:54

Bli med på dugnaden for å skape et enda bedre arbeidsliv. Parats samarbeid med Equaliy Check har som mål å skape mer åpenhet rundt hvordan medlemmene oppfatter sin arbeidsplass.
-Dette er et viktig verktøy for at vi skal nå vårt mål om å skape en enda bedre arbeidsplass for medlemmene våre, sier Parats leder Unn Kristin Olsen.

Gjennom Equality Check kan ansatte legge igjen anonyme anmeldelser om like muligheter, bedriftskultur, balanse mellom arbeid og liv og ledelsens engasjement for mangfold. Når mer enn fem ansatte har anmeldt et selskap, blir vurderingene live så alle å se.
-Med kunnskap om hvordan ansatte oppfatter bedriftskulturen, får tillitsvalgte en unik inngang til å ta opp eventuelle forbedringsområder med ledelsen, sier Olsen.

Du forblir helt anonym
Anmeldelsen din er selvfølgelig helt anonym.  Svarene vil bli blandet med andres og blir presentert som en del av et gjennomsnitt. Equality Check  kombinerer ikke demografisk informasjon (alder, kjønn, etnisitet, jobbfunksjon osv.) på en måte som kan identifisere deg.

Hvorfor gjør Parat dette?
Parat har jobbet for likestilling og mangfold i mange år. Vi har tro på at mer åpenhet er viktig for å skape bedre arbeidsplasser. Equality Check er en organisasjon som prøver å forbedre forholdene på arbeidsplassen for de ansatte.  Du kan bidra til likestilling og åpenhet på arbeidsplassen ved å legge igjen en anmeldelse.

Equality Check vil dele aggregert data med Parat. Resultatene vil kunne brukes av tillitsvalgte som et verktøy i å bedre arbeidsforholdet for alle medlemmer. 

Hvem står bak?
Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes er initativtakere. De grunnla den ungdomsledede organisasjonen #Hunspanderer i Norge 2015. Equality Check er en videreføring av dette arbeidet.

Legg igjen din anmeldelse

 

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo