Les

Forsvarsministeren forbannet over seksuell trakassering

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tok et knallhardt oppgjør med seksuell trakassering under den årlige talen i Oslo Militære Samfund mandag. Både forsvarssjefen og Parat forsvar tar nå grep.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 08.01.2019 7:35

– Forsvarssjefen har uttalt at det gjør ham forbannet. Det er mildt formulert, sett fra min stol, sa Bakke-Jensen og viste til oppslag i Forsvarets forum om at Forsvaret ikke har klart å bekjempe seksuell trakassering melder NTB.

Forsvarsministeren slo fast at mobbing og seksuell trakassering «vil få konsekvenser for den enkelte», at det fører til redusert operativ evne, og derfor ikke er noe forsvarssjefen eller forsvarsministeren vil eller kan akseptere.
– Det påhviler enhver leder og medarbeider i sektoren et stort ansvar for å hindre mobbing og trakassering. Det forventer jeg alle er seg bevisst, sier han.

Les også: Kvinner i forsvaret bryter tausheten

Parat forsvar tar grep
Leder av Parat forsvar, Johan Hovde, er tydelig på at seksuell trakassering ikke kan aksepteres i Forsvarssektoren eller generelt i samfunnet.
­– Vi i Parat forsvar tar sterk avstand fra den kulturen og holdningen som er hos enkelte i Forsvaret. Det er vårt ansvar at det blir satt en stopper slik at dette ikke får utviklet ser videre. La oss sammen jobbe for at arbeidsliv i forsvaret som er trygt og inkluderende, det er sammen vi skaper operativ evne, sier han.

Hovde sier Parat forsvar vil følge opp, og vil sette fokus på den enkelte etikk og moral i forhold til uønsket seksuell adferd på en rekke medlemsmøter fremover.
– Første medlemsmøte med dette som tema blir på Rena rett over nyttår, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta med seg kollegaer slik at vi sammen kan sette en rød strek mot seksuell trakassering, sier han.

Forsvarssjefen tar grep
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier til Forsvarets forum at den type oppførsel som nå er avdekket i forsvaret er helt uakseptabel.
– Nå kommer vi ut med en tiltaksplan. Vi kommer til å utarbeide noen atferdsregler, og jobbe sammen med generaladvokaten for å lage en veiledning om refselser for å gi retningslinjer om hvordan man skal reagere på seksuell trakassering, sier han til magasinet.

Forsvarssjefen sier at de sammen med Vernepliktsrådet skal lage en atferdsplakat som tar for seg hva som er akseptert i Forsvaret. 
– Så må vi sannsynligvis kjøre en kampanje når denne er klar neste måned, slik at den når ut til alle. Seksuell trakassering er ikke i tråd med verdiene våre, og hvis man ikke kan forholde seg til det, så får man finne noe annet å gjøre, sier han.

Forsvarsjefen sier han ønsker å takke kvinnene som har tatt mot til seg og delt sine opplevelser.
– Det gjør at vi får se omfanget av det, sier han til Forsvarets forum.

Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo