Les

Forsvarsdebatt på Arendalsuka

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Arve Sigmundstad
Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, vi beveger oss bort fra målsettingen om 2 prosent av BNP til forsvar – og omstillingsbehovet i forsvaret er stort. Det var bred enighet om mange av utfordringene forsvaret står overfor, men ikke like stor enighet om hvordan dette bør løses da Parat Forsvar og BFO inviterte til forsvarspolitisk debatt under Arendalsuka. 
Av Arve Sigmundstad 12.08.2019 16:56
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) møtte mandag Liv Signe Navarsete (Sp) og Anniken Huitfeldt (Ap) til debatt under Arendalsuka i regi av Parat Forsvar og Befalets fellesorganisasjon. Som et bakteppe for debatten ligger en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og et forsvar som møter utfordringer på en rekke områder. 

Liv Signe Navarsete påpeker at Norge er det eneste landet med grense til Russland som ikke har en plan for hvordan regjeringen skal nå Natos målsetting om to prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt) til forsvaret.
– Dagens forsvar er ikke dimensjonert for de oppgavene som ligger foran oss. Det er behov for en kraftig snuoperasjon, sier hun. 
 
Høsten 2019 skal forsvarssjefen legge frem sitt fagmilitære råd, før ny langtidsplan skal behandles i Stortinget våren 2020. 
– Gjennom arbeidet med ny langtidsplan må regjeringen ta inn over seg at verden er i endring, og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er skjerpet, sier Navarsete. 
 
Anniken Huitfeldt påpeker at satsingen på forsvaret er sluppet for langt ned, og at dette skjedde i en tid hvor man var for optimistiske i forhold til det sikkerhetspolitiske landskapet. 
– Det tar tid å bygge nye kapasiteter, derfor haster det å komme i gang med arbeidet, sier hun. 
 
Forsvarsminister Bakke-Jensen sier det et en stor utfordring for forsvaret at man nå står midt oppe i så mange og så store omstillinger samtidig. 
– Det innfases en rekke nye kapasiteter, samtidig som vi endrer den militære ordningen, endrer utdanningsstrukturen. Volumet på den store omstillingen er nok en stor utfordring for forsvaret, og for den politiske ledelsen, sier han. 
 
Selv om statsråden møtte kritikk for manglende satsing på forsvaret, og at Norge beveger seg bort fra Nato sin målsetting om to prosent av BNP til forsvar – er dette en kritikk han ikke er enig i. 
– Vi fortsetter å styrke forsvaret, vi bruker mer penger på forsvaret – og vi beveger oss mot to-prosentmålet, sier han til Parat24. 

Se opptaket av debatten her
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo