Les

Forsvaret under lupen i Arendal

Framtida for forsvaret er temaet når Parat forsvar og Befalets fellesorganisasjon inviterer til debatt på Arendalsukas første dag. Se debatten direkte her kl 14.
Av Vetle Daler Publisert dato 13.08.2018 13:00
Under overskriften "Forsvarets utvikling i dag og i framtiden" møtes forsvarsminister Frank Bakke Jensen, Senterpartiets Liv Signe Navarsete og Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt til debatt på Madam Reiersen i Arendal.

Til tross for store investeringer er det mange kritiske røster til hvor robust forsvar vi har. Det gjennomføres store omstillinger som innebærer flytting og nedleggelser av avdelinger over hele landet. Dette preger personellet som har vært gjennom over to tiår med kontinuerlig omstilling.  
  
Målsettingen om å nå 2 prosent av BNP til Forsvaret framstår ikke som en tydelig forpliktelse. Hvordan vil dette prege de kommende planene? Løser dagens langtidsplan oppdraget med et sterkt og robust forsvar, og klarer en å fylle det med riktig kompetanse også i framtiden?  Dette er blant spørsmålene debattleder Terje Svabø vil stille paneldeltakerne.

Du kan også se direktesendingen på Parats Facebook-side

Arrangementet på Facebook

Alt om Arendalsuka her
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo