Les

Forsvaret tar likestillingsgrep

- Holdningsendringer tar tid, sier oberstløytnant Lena Kvarving, som jobber med likestilling og mangfold i Forsvarsstaben. Foto: Helene Husebø
Oberstløytnant Lena Kvarving holdt onsdag innlegg for Parats ansatte om Forsvarets arbeid med likestilling og mangfold. Hun beskriver både oppturer og utfordringer i en organisasjon som fremdeles er preget av tradisjonelle og maskuline holdninger. 
Av Helene Husebø 09.01.2020 14:57

Forsvaret har den siste tiden fått mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering og mobbing, som fremdeles er et til dels omfattende problem i organisasjonen. 

Som konsekvens av Me Too-bevegelsen gjennomførte Forsvaret en undersøkelse med formål om å avdekke tendenser til sjikane og trakassering. Ifølge oberstløytnant Kvarving, som jobber med likestilling og mangfold i Forsvarets stab, viste denne graverende tall. Blant annet rapporterte åtte av ti kvinner i førstegangstjenesten at de har opplevd seksuell trakassering.  

Kvarving understreker at det intenst jobbes med tiltak for å endre det som ofte blir sett på som en historisk maskulin og tøff kultur i Forsvaret. Dette kan til tider være utfordrende.  
– Det er en mange hundre år gammel kultur som skal bearbeides. Holdningsendringer tar tid, og det må jobbes med holdninger på alle nivåer, sier hun. 

Forsvaret har derfor valgt å sette lys på flere områder, deriblant kjønnsbalanse, mangfold, respekt, holdninger, etikk og ledelse. I tillegg utvikles det retningslinjer for hvordan ledere kan ta grep og gi oppfølgning dersom en trakasseringssak kommer på bordet. Gjennom en arbeidsgruppe har det i tillegg blitt foreslått 40 tiltak for forbedring. 

Parat forsvar har tatt del i arbeidsgruppen, og leder i Parat forsvar, Johan Hovde, mener Forsvarsstaben har gitt arbeidstakerorganisasjonene en avgjørende rolle i arbeidet. 
– Arbeidstakerorganisasjonene blir virkelig tatt med på laget, og vi sitter med begge hendene på rattet sammen med arbeidsgiver. All ære til Forsvarsstaben for å inkludere. Vi ønsker jo alle absolutt å få bukt med dette, sier Hovde. 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo