Les

Forsvaret: Langt unna NATOs mål

Regjeringen vil bruke i underkant av 61 milliarder kroner på Forsvaret neste år. Dette er 1,8 prosent av bruttonasjonalprodukt, og budsjettet møter dermed heller ikke i år NATOs toprosentsmål.

Av Helene Husebø/NTB 07.10.2019 14:56

Forsvarsbudsjettet for 2019 var på 59 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 1,6 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Neste års forsvarsbudsjett vil ifølge regjeringens anslag utgjøre 1,8 prosent av BNP. 
– Selv om 1,8 prosent ikke når NATOs mål, ligger vi på lik linje som mange andre NATO-land, sier leder av Parat Forsvar, Johan Hovde.

Grunnlaget for økningen på 0,2 prosent er en ny modell for utregning, ifølge Hovde.
– En ny beregningsmodell som grundigere tar for seg pensjonsutbetalinger står for mye av økningen, opplyser han.

I tillegg har regjeringen også funnet budsjettposter på til sammen 5,2 milliarder som har blitt tatt med inn i beregningen av Forsvarets andel av BNP, ifølge VG.

Hovde mener regjeringen holder lovnaden om et jevnt over styrket Forsvar gjennom bevilgningene.
– Dette er helt etter planen. Jeg håper man ser en virkning og gjennomføring, påpeker han.

Forsvarsbudsjettet øker med totalt 2 milliarder kroner.

Hærens andel av budsjettet er om lag 6 milliarder kroner, noe som ifølge regjeringen innebærer en styrking av landforsvaret i Finnmark. Det gjøres ved videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger.

Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er om lag 5,7 milliarder kroner, mens Luftforsvarets andel, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er om lag 6,9 milliarder kroner.

Les også: Statlige etater må igjen stramme livreima
Våre medlemsblader
Video

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo