Les

Forsvaret: Langt unna NATOs mål

Regjeringen vil bruke i underkant av 61 milliarder kroner på Forsvaret neste år. Dette er 1,8 prosent av bruttonasjonalprodukt, og budsjettet møter dermed heller ikke i år NATOs toprosentsmål.

Av Helene Husebø/NTB 07.10.2019 14:56

Forsvarsbudsjettet for 2019 var på 59 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 1,6 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Neste års forsvarsbudsjett vil ifølge regjeringens anslag utgjøre 1,8 prosent av BNP. 
– Selv om 1,8 prosent ikke når NATOs mål, ligger vi på lik linje som mange andre NATO-land, sier leder av Parat Forsvar, Johan Hovde.

Grunnlaget for økningen på 0,2 prosent er en ny modell for utregning, ifølge Hovde.
– En ny beregningsmodell som grundigere tar for seg pensjonsutbetalinger står for mye av økningen, opplyser han.

I tillegg har regjeringen også funnet budsjettposter på til sammen 5,2 milliarder som har blitt tatt med inn i beregningen av Forsvarets andel av BNP, ifølge VG.

Hovde mener regjeringen holder lovnaden om et jevnt over styrket Forsvar gjennom bevilgningene.
– Dette er helt etter planen. Jeg håper man ser en virkning og gjennomføring, påpeker han.

Forsvarsbudsjettet øker med totalt 2 milliarder kroner.

Hærens andel av budsjettet er om lag 6 milliarder kroner, noe som ifølge regjeringen innebærer en styrking av landforsvaret i Finnmark. Det gjøres ved videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger.

Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er om lag 5,7 milliarder kroner, mens Luftforsvarets andel, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er om lag 6,9 milliarder kroner.

Les også: Statlige etater må igjen stramme livreima
Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo