Les

Forsvaret inspirert av utelivskampanje mot trakassering

Johan Hovde, leder for Parat i Forsvaret, delte ut pins og anbefalte en egen «sett strek»-kampanje for Forsvaret. Foto: Gorm K. Gaare.
Johan Hovde, leder for Parat i Forsvaret, delte ut pins og anbefalte en egen «sett strek»-kampanje for Forsvaret under et arbeidsmøte hos statsminister Erna Solberg.  Både Solberg og forsvarsminister Frank Bakke Jensen ble inspirert.
 
Av Magne Otterdal 11.03.2019 17:12
Da regjeringssjefen og to av hennes statsråder på kvinnedagen fredag 8. mars 2019 møtte representanter for Forsvaret, viste Johan Hovde til utelivskampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» som et konkret tiltak også for Forsvaret.

Se nyhetsinnslag fra møtet hos statsministeren

Fakta som sjokkerer
Et viktig tema på møtet var kvinner, rekruttering og arbeidsmiljø i Forsvaret, der en av de store utfordringene i arbeidsmiljøet er saker knyttet til seksuell trakassering. Undersøkelsen som avdekket mobbing og seksuell trakassering har sjokkert mange, også statsministeren.
– Undersøkelsen er viktig fordi diskusjonen må være basert på fakta. Resultatene er nedslående. Vold, seksuell trakassering og mobbing er uakseptabelt, sier Erna Solberg.

Resultatene av undersøkelsen viser at begge kjønn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Men kvinner er særlig utsatt. Leder for Parat i forsvaret, Johan Hovde, sier Parat forsvar ønsker å bidra til et bedre og sikkert miljø for kvinner i Forsvaret, og de positive erfaringene med «sett strek» i utelivsbransjen er et av tiltakene.  
– Prosjektet som gjennomføres i utelivsbransjen kan enkelt overføres til Forsvaret. Dette er et relevant prosjekt også for oss og vil sette ledere og tillitsvalgte i stand til å forstå og løse noen av de utfordringene vi i dag har på dette området, sier Hovde.

Et lederansvar
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det er et lederansvar når holdningene skal bedres i forsvaret.  Han tok innspillet fra Hovde på strak arm, og under oppsummeringen av møtet hos statsministeren dekorerte Bakke-Jensen sitt eget jakkeslag med «sett strek»-nålen.
– Jeg er glad for at Hovde presenterte dette forslaget, og er noe vi tar til oss og skal gjøre noe med. Det er ikke sikkert vi skal bruke kampanjen akkurat slik den er i utelivsbransjen, men vi skal gjøre noe lignende, sier Bakke-Jensen.

Også statsministeren var inspirert av forslaget fra Parat, men hun overlater til Forsvaret å velge strategi i arbeidet mot seksuell trakassering i samarbeid med partene i arbeidslivet.  Men hun er tydelig på at kampen mot trakassering må være en integrert del av ledelsesarbeidet.
– Forslaget fra leder for Parat forsvar kan være en god idé, men er noe forsvaret, forsvarsministeren og arbeidslivets parter må vurdere. Holdninger og opplæring er viktig og Forsvaret er den største lærlingebedriften i staten, sier Solberg.

Fremtidens ledere
På arbeidsmøtet fikk hun høre Forsvarets fremtidige ledere fortelle om sine ambisjoner med å skape et godt arbeidsmiljø. Therese Leerbeck, fenrik og student ved Krigsskolen, skal ut i aktiv tjeneste etter sommeren.
– Som leder er det viktig å være et eksempel til etterfølgelse. Vi må behandle folk som folk uavhengig av hvilket mangfold de representerer, sier Leerbeck.

Det vil hun jobbe for som leder for ansatte og soldater i Forsvaret.
– De skal til enhver tid føle at de er ivaretatt, både ved at de opplever utvikling og mestring, og ved at de føler seg trygge og har det bra i troppen, sier Leerbeck.

Vil sette strek i Forsvaret
Leder for Parat i forsvaret delte ut sett strek-nåler til alle deltagerne i møtet og viser til det gode samarbeidet som er utviklet med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet i arbeidet mot seksuell trakassering.
– Alt kursmateriell og kunnskap som er opparbeidet gjennom arbeidet med prosjektet i utelivsbransjen, kan med små justeringer implementeres i Forsvaret. Noe må gjøres med problemet og vi har i dag presentert et helt konkret forslag for statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen, sier Hovde.

Han sier «sett strek»-nålen er et sterkt symbol på at det må handles.
– Den røde streken er et symbol på at vi tar sterk avstand fra trakassering. Den synliggjør at dette er noe skal vi snakke om, og at vi sammen setter strek for dette i forsvaret, sier Johan Hovde.

Han berømmer statsminister Erna Solberg for å sette spørsmålet på dagsorden 8. mars.
– Dette viser at statsministeren bryr seg, og at hun ikke aksepterer dette i samfunnet. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem som vi alle må ta ansvar for, sier Hovde.

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo