Les

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Er det mulig å drive med tillitsbasert ledelse i Forsvaret? Forsvarssjef Eirik Kristoffersen svarer, og bruker krigen i Ukraina som eksempel.
Av Vetle Daler Publisert dato 08.09.2022 12:15 redigert 28.09.2022 14:09
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var blant foredragsholderne på Parats lederkonferanse på Gardermoen torsdag, og temaet var "tillitsbasert ledelse i Forsvaret".
– I Forsvaret er vi helt avhengige av dette, vi kaller det oppdragsbasert ledelse, det betyr at vi beskriver hva vi ønsker å oppnå, men så overlater vi til folkene å finne de beste løsningene,  sier forsvarssjefen. 

Han bruker krigen i Ukraina som eksempel for å illustrere.
– Hvis vi ser på krigen i Ukraina i dag, så ser vi et Russland som baserer seg på ordrer og den gamle måten å lede på, mens vi ser et ukrainsk forsvar som baserer seg på oppdragsbasert ledelse og tillit, sier han til Parat24.

Les også: Ny rapport: Arbeidsglede øker prestasjonen

Les også: Arbeidsglede og tillit er temaer på lederkonferansen

Se opptak fra Lederkonferansen på Parats Facebook-side
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo