Les

Forsvar for det organiserte arbeidslivet

I mandagens høring på Stortinget leverte nestleder i Parat, Vegard Einan, et varmt forsvar for det organiserte og seriøse arbeidslivet hvor hovedregelen er faste ansettelser.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 13.02.2018 9:25 redigert 14.02.2018 21:38

Det var en opplagt Einan som i dag møtte Stortingets arbeids og sosialkomite til høring om å stramme inn arbeidsmiljølovens åpning for midlertidige ansettelser.
Hovedregelen i norsk arbeidsliv har vært faste ansettelser, det har på mange måter vært et adelsmerke for arbeidslivet vårt. La det ikke være noen tvil, Parat støtter forslaget om å endre arbeidsmiljøloven slik at vi får strammet inn på adgangen til å ansette midlertidig, sa Einan til stortingspolitikerne.

Det var et representantforslag fra Arbeiderpartiet som dannet grunnlaget for høringen som ble gjennomført i mandag.
Adgangen til å ansette midlertidig er spesielt utfordrende for unge på vei inn i yrkeslivet. Å gå i banken for å be om boliglån med en kontrakt for et midlertidig arbeidsforhold i lomma er utfordrende, sa Einan.

Han trakk frem den usikkerheten stortingspolitikerne våre står overfor hver fjerde år, når er spent på om de først blir nominert til stortingslistene for så å drive valgkamp og være spent på om de blir gjenvalgt til stortinget.
Denne usikkerheten opplever mange av våre medlemmer hver sjette måned, og det er på mange måter en popularitetskonkurranse. Er jeg populær nok, er jeg godt nok likt? Tør jeg å varsle om kritikkverdige forhold, tør jeg å stå opp mot arbeidsgiver og si fra når det trengs? Dette er noen av de spørsmålene vi vet mange ansatte i midlertidige stillinger strever med, og det gjør noe med arbeidslivet slik vi kjenner det, sa Einan til våre folkevalgte på Stortinget.

Etter høringen vil saken bli behandlet i komiteen, før den til slutt legges frem for endelig behandling i Stortinget. Parat vil følge saken videre.

Du kan se Einan sin innledning ved å følge denne linken til Stortinget. Spol frem til 56:30.

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo