Les

Forslag om pensjonsløft fra Ap og SV

Ap og SV fremmet torsdag forslag i Stortinget om å tette hull i tjenestepensjon i privat sektor for å gi alle pensjon fra første dag og første krone. YS-leder Jorunn Berland ber stortingsflertallet støtte forslaget.
 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 20.04.2018 15:50
Partene kom ikke til enighet om endringer i tjenestepensjon i årets lønnsoppgjør. Jonas Gahr Støre (Ap) og Audun Lysbakken (SV) foreslår derfor å endre loven for å sikre deltidsansatte, vikarer og ungdom en bedre pensjon.
– Tjenestepensjon fra første dag og første krone har lenge vært et viktig krav for oss, sier YS-lederen.

Urettferdig og usosialt
Alle som jobber i private virksomheter får i dag ikke tjenestepensjon for lønn under 1G (93 634 kroner), hvis man er under 20 år, eller for stillinger som er under 20 prosent. Dette er det nå Ap og SV foreslår å endre. I tillegg foreslår regjeringen å gi tjenestepensjon for arbeidsforhold som varer under 12 måneder. 
– Dagens regler er urettferdige og usosiale, og rammer de med lavest lønn og deltidsarbeidere hardest, sier Berland.

Arbeidsgiverorganisasjonene har lenge strittet imot å tette disse hullene fordi de frykter økte kostnader.
– Arbeidsgiversiden overdriver kostnadene ved dette. Vi snakker om et par hundrelapper i måneden per ansatt. Men for en vanlig arbeidstaker med vanlig lønn, betyr det flere hundre tusen kroner i ekstra pensjon etter et langt arbeidsliv, sier YS-lederen.

Fra første krone
SV og Ap har fremmet følgende forslag til Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre individuell pensjonskonto.

2. Stortinget ber regjeringen ved forslaget om å innføre individuell pensjonskonto fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at:

3. Pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.

4. Det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent.

5. Det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstager under 20 år og ved arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Når VG spør SV-lederen om kostnadene blir 3 – 4 milliarder kroner, svarer Lysbakken bekreftende.
– Det kan ligge i den størrelsesorden og der er i hvert fall under fem milliarder kroner, sier Lysbakken til VG.

Individuell pensjonskonto
Regjeringen har sendt et forslag om individuell pensjonskonto ut på høring. En slik individuell pensjonskonto, som foreslått av Parat, vil gi arbeidstagere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon.
– Vi mener regjeringen også må endre regelen om at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale innskudd for inntekt under 1 G og å ta med de andre punktene vi nå fremmer, som sammenfaller med de resterende endringene som arbeidsgruppen utredet, sier SV-lederen til avisen.

Støre bekrefter at partene er enige i å bruke lovverket for å løse problemet med tjenestepensjon. KrF er nøkkelen som kan gi flertall på Stortinget for en slik pensjonsendring.

NHO er kritiske
Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, advarer Stortinget.
–Jeg håper Stortingsflertallet ikke påfører oss så store utgifter. Dette en for stor regning å ta, sier Lier-Hansen til VG.

Kilder: YS/VG
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo