Les

Forskjellene øker, ingen lønnsvekst for de lavtlønte

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Mens de 10 prosent med høyest lønn i Norge har fått en reallønnsvekst på 15 prosent det siste tiåret, har de 10 prosent med lavest lønn stått på stedet hvil.
Av Arve Sigmundstad 25.02.2019 13:11

Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver FriFagbevegelse.

I 2008 hadde de 10 prosent som hadde lavest lønn, en gjennomsnittslønn på 231.000 kroner. Ti år senere lå snittlønnen på 285.000 kroner for den samme gruppen. Det tilsvarer en lønnsvekst på 23 prosent, som også tilsvarer prisveksten i Norge, ifølge konsumprisindeksen. Dermed er reallønnsveksten på nøyaktig 0 prosent for de 10 prosent med lavest lønn.

Til sammenligning har lønnsveksten ligget på 38 prosent for de 10 prosent med høyest lønn.

Nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier til FriFagbevegelse det er bekymringsfullt når fagbevegelsen ikke når de gruppene som mangler tillitsvalgte og tariffavtaler.
– Dette skaper økte forskjeller. Det gir igjen grobunn for alvorlige sosiale problemer og økt konfliktnivå. Til sjuende og sist kan det true hele samfunnsmodellen vår, sier Følsvik til nettstedet.

Hun får støtte fra leder i Parat, Vegard Einan, som sier dette er et godt bilde på at det lønner seg å være organisert.
– Det er ingen hemmelighet at vi i fagbevegelsen mener at det er lurt å være organisert, i bransjer hvor organisasjonsgraden er høy og det er etablert ryddige tariffavtaler – er også lønnsveksten høyere, sier Einan.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo