Les

Forskere gir svar på hva som gir arbeidsglede

En ny studie ledet av professor Rune Bjerke ved Høyskolen Kristiania, i samarbeid med Parat, dokumenterer kilder til arbeidsglede. Foto: Kristiania.
Trives du med kollegene dine? Er dere flinke til å dele med hverandre? Føler du at jobben din gir mening for andre? Utvikler du deg? Blir du verdsatt? Har du humørfylte relasjoner? Opplever du at du samarbeider godt med kollegene dine mot felles mål? Hvis du svarer ja på de fleste av disse spørsmålene, er sjansen god for at du er blant dem som gleder seg til å gå på jobben. Du opplever arbeidsglede. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 29.08.2023 16:55 redigert 30.08.2023 7:47
En ny studie i samarbeid med Parat, dokumenterer kilder til arbeidsglede og hvilke følelser de utløser. Professor Rune Bjerke, leder for forskergruppen arbeidsliv og bærekraft, i tillegg til høyskolelektor Sindre Olafsrud på Høyskolen Kristiania, er antagelig de første i Norge som forsker på hva som skaper arbeidsglede og hvilke følelser de utløser. 

Bjerke peker på at det å oppleve glede på jobben ikke bare handler om positive følelser, men at opplevelsen også fremmer god helse. 
– Grunnen til det er at humørfylte relasjoner, som også består av latter, vet vi styrker hverdagsenergien og mental helse. Ved latter produseres endorfiner som gir en velværefølelse. Dessuten reduseres stresshormonet kortisol. Så velfungerende «teams» med positive relasjoner (opplevelse av felles mål, samarbeid, deling og latter) er en suksessfaktor i arbeidslivet, sier Bjerke.

Dersom ledere og medarbeidere gjør seg bevisst betydningen av og innholdet i arbeidsglede (kildene) og ikke minst hvilke følelser arbeidsglede utløser, får vi kanskje flere til å stå i jobb. – Psykisk helse er i dag en av de to store driverne for sykefravær i Norge, sier han. 

Seks kilder til arbeidsglede
I en studie, hvor funnene nylig ble presentert på Arendalsuka, har Bjerke funnet seks kilder som skaper arbeidsglede: 
*Samarbeid om å nå mål
*Humørfylte relasjoner
*Mening for andre og meg
*Autonomi
*Egenutvikling
*Anerkjennelse
– I disse kildene ser vi et «jeg» og et «vi». Det handler om muligheter til å utvikle seg selv, til å påvirke eget arbeid, og at den enkeltes bidrag blir verdsatt. Men like viktig er det å oppleve fellesskapet gjennom humørfylte energigivende relasjoner, understreker Bjerke. 

Bjerke mener vi bør begynne å snakke om «jeg-et» i «vi-et» hvor organisasjonens «vi» omslutter den enkelte. 
– Det er i hvert fall sånn det må oppleves av medarbeiderne. For de de fleste vil nok ikke bare autonomi, egenutvikling og avstands-anerkjennelse være tilstrekkelig til å skape arbeidsglede hvis medarbeideren føler seg utenfor «vi-et», sier Bjerke.

Dette «vi-et» som Bjerke snakker om handler også om at jobben skaper mening for andre, og opplevelsen av å bidra til bærekraftig verdiskapning for egen organisasjon, og samfunnet som helhet. 

For Bjerke var disse funnene i seg selv en sterk kilde til glede på jobben. Han jublet tre ganger da han med en professors entusiasme oppdaget i sommer hvor sterk forklaringskraft de seks kildene faktisk har på følelser som å glede seg til å gå på jobben, indre ro og følelsen av å være fri for stress. 
– Disse funnene bidrar til egenutvikling og mening for andre og meg. Men vel så viktig for meg er samarbeidet med kollega Sindre Olafsrud om dette prosjektet. Vi er tydelig på felles mål og relasjonen er full av humor, påpeker Bjerke. 

Arbeidsglede, hva er det?
I forskningslitteraturen er arbeidsglede noe ulikt beskrevet og definert. I noe av eksisterende forskning på «work happiness», som vokser veldig, er arbeidsglede knyttet til jobbtilfredshet, engasjement og følelsesmessig tilknytning til arbeidsplassen. Utgangspunktet da Bjerke og Olafsrud utviklet spørreskjemaet var å grave dypere og annerledes, nemlig å lete etter kilder til arbeidsglede og følelser som utløses. 

I prosjektet svarte nesten 800 medlemmer (4000 fikk tilsendt skjemaet) av arbeidsgiverorganisasjonen Parat på spørreskjemaet knyttet til begrepet arbeidsglede. Det betyr at temaet engasjerer.

I forkant hadde Bjerke og Olafsrud gjort en forundersøkelse blant deltagerne (Parat-tillitsvalgte) i et kurs om arbeidsglede, ledelse og selvledelse som han underviser i på Høyskolen Kristiania. Tillitsvalgte fikk i oppgave å beskrive opplevelsen og følelsene de hadde i situasjoner hvor de hadde opplevd arbeidsglede som en mappeinnlevering før kursets start. Beskrivelsene ble deretter omformet til påstander, og sendt ut som spørreskjema til Parat-medlemmene i juni. Studien er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen Kristiania og Parat. Her kan du se presentasjonen av funnene fra studien i opptak fra Arendalsuka.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo