Les

Fornøyd med full åpenhet rundt NAV-skandalen

Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, ønsker full åpenhet fra statsråden rundt NAV-skandalen. Foto: Helene Husebø

Statsråd Anniken Hauglie hadde tirsdag sin redegjørelse om NAV-saken i Stortinget. Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, er glad for at statsråden sikter mot full åpenhet rundt følgekonsekvensene av skandalen, og mener dette er beroligende for alle berørte. 

Av Helene Husebø/NTB 05.11.2019 13:06

Statsråden begynte sin redegjørelse med å beklage overfor alle som har blitt rammet av skandalen. 
– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

Hun understreket videre at alle fakta nå skal på bordet. 
– Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie. 

Fornøyd Parat NAV-leder 
Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, er fornøyd med det hun mener var en sterk og strukturert redegjørelse. Hun er særlig glad for statsrådens mål om full åpenhet og alle kortene på bordet.
– Full åpenhet vil tjene alle parter best. Parat NAV er glad for at både etaten, departementet og statsråden velger å ta en ærlig retning videre, der alle følgekonsekvenser bli redegjort for. Hvis ikke risikerer vi "småbomber" i tiden som kommer, og det tjener ingen, sier Hellesen.

Parat NAV-lederen mener Hauglies redegjørelse og foreslåtte videre grep er beroligende for alle berørte parter. Statsråden understrekte at det siktes mot fri rettshjelp og oppreisning til alle berørte. I tillegg vil det bli startet en internt og ekstern granskning. Granskningen skal se på saker også før 2012, som til nå er utgangspunktet for omfanget av skandalesakene. 

Store følgekonsekvenser
Hellesen er bekymret for at dette kan avsløre et ennå større omfang. 
– Følgekonsekvensene kan bli så store at man ennå ikke klarer å se ringvirkningene. Samtidig håper vi det ikke strekker seg lengre bak i tid enn 2012, som nå er utgangspunktet. Dersom dette er tilfelle vil konsekvensene naturlig nok bli enda større, sier hun.

Hauglie var klar på at saken burde ha blitt oppdaget tidligere, og at spørsmål burde ha vært reist fra flere hold. Hellesen er enig. 
– Vi i Parat NAV synes det er underlig at ikke flere spørsmålstegn har blitt satt, og at Hauglie ikke varslet riksadvokaten tidligere, forteller hun.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo