Les

Forhandlingsstart på funksjonæravtalen

Parats forhandlingsutvalg, f.v Nina Ivarsen, Katrine Andersen Roald og Lin Beate Karsten, er klare for forhandlinger med NHO Foto: Lill J. Fiscjer/Parat
Onsdag starter forhandlingene med NHO om revisjon av funksjonæravtalen. Det er satt av to dager til forhandlingene.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 14.09.2022 11:40 redigert 15.09.2022 14:27

Det er Parat, sammen med søsterforbundene Negotia og Yrkestrafikkforbundet som er i forhandlinger.

Funksjonæravtalen er det største avtaleområdet for Parat i NHO-området, og forhandlingene omfatter nærmere 1700 medlemmer i mer enn 220 virksomheter. Funksjonæravtalen er en avtale hvor lønnsdannelsen har tradisjon for at all lønnsdannelse skjer lokalt. 

Fra Parat møter Nina Ivarsen og Lin Beate Karsten fra Veritas, sammen med  forhandlingsleder Katrine Andersen Roald.

Parats forhandlingsleder Katrine Andersen Roald sier at arbeidstakersiden har fremmet moderate krav som er ment å sikre at avtalen videreutvikles, slik at den fortsatt gir medlemmene gode rammer for lokale løsninger.
– Kravene inkluderer blant annet en gjennomgang av begrepet funksjonær kontra arbeidstaker, en oppdatering av likelønnsbestemmelsene, og en tydeliggjøring av partenes plikter til kompetanseheving, som ligger i bilagene til overenskomsten, sier Roald.

NHO har på sin side fremmet krav om større materielle endringer, blant annet et krav om endringer i normal arbeidstiden. 


Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup