Les

Forhandlingsstart i Yilport

Yilport losser og laster all containertrafikk inn til Oslo. Foto: Lars Kringstad/Yilport
Fredag starter årets lønnsforhandlinger for Parats medlemmer ansatt i Yilport. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier kravet er en forsvarlig økonomisk ramme.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 09.06.2023 7:00 redigert 09.06.2023 7:52

Yilport har avtale med Oslo havn om å losse og laste all containertrafikk inn til Oslo. Oslo havn er den travleste havnen i hele Norge.

Tariffavtalen er inngått mellom Yilport og Parat og Fagforbundet og omfatter de ansatte på havnen. Partene i forhandlingene er dermed arbeidsgiver, Fagforbundet og Parat.

Krever en forsvarlig økonomisk ramme

– Vi krever en forsvarlig økonomisk ramme, som skal fordeles med generelle tillegg og økning i tabellen. Rammen for oppgjøret vil også regulere alle variable satser med samme beløp, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune. 

Han sier det konkrete kravet først vil være klart etter en gjennomgang av økonomi, framtidsutsikter og konkurransesituasjonen, men antyder et naturlig sammenligningsgrunnlag.

– Oslo kommune endte opp med en ramme på 5,4 prosent, og det vil muligens være et sammenligningsgrunnlag, sier Aune.

Om forhandlingene

I tillegg til Aune deltar Yilports hovedtillitsvalgt i Parat, Lars Kringstad, i årets forhandlinger. 

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjørene forhandler partene kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjørene der partene også forhandler om selve ordlyden i tariffavtalene.

Forhandlingene vil foregå i Yilports lokaler på Sjursøya og starter onsdag klokken 9.00.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo