Les

Forhandlingsstart i Riksavtalen

Fra venstre: Parats forhandlingsleder Grete Dieserud, hovedtillitsvalgt i Parat Gate Gourmet Arvydas Dragonas og hovedtillitsvalgt i Radisson Blu Plaza, Dragoje Milovanovic. Foto: Helene Husebø.
Parat har startet tarifforhandlinger med NHO Reiseliv om lønnstillegg og revisjon av Riksavtalen. Kravene fra Parat er ifølge forhandlingsleder Grete Dieserud i tråd med det som ble oppnådd i frontfagsoppgjøret.
Av Trygve Bergsland 09.09.2020 13:11
Parats forhandlingsleder sier minstelønnssatsene må heves i årets lønnsoppgjør og at det vil bli fremmet særskilte krav for lavlønte.
– I tillegg til lønnskravene krever vi at arbeidsgiver godkjenner arbeidstakers fagutdanning og praksis, i og utenfor Norge. Fagutdanning skal gi uttelling ved lønnsfastsettelsen. Parat krever i tillegg at arbeidsgiver må forskuttere sykepenger, sier Dieserud.

Hun sier Parat også er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.
– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til etterutdanning. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med bedriftenes behov, sier Parats forhandlingsleder.
 
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo