Les

Forhandlingsstart for tømmermåleroverenskomsten

Fra Venstre: Jimmy Gråberget Stensby, Rune Østdahl og Rune Omang. Foto: Kjell Morten Aune, Parat
Det er forhandles i dag med Byggenæringens Landsforening (BNL) om tømmermåleroverenskomsten. Forhandlingsleder Kjell Moren Aune sier de forventer lønnstillegg, endringer i minstelønn og skifttillegg i tråd med frontfaget.
Av Parat Publisert dato 09.06.2022 10:50 redigert 09.06.2022 22:17

Aune sier det også er krav om lengre varslingstid ved skiftendringer for å bidra til større forutsighet for de ansattes fritid.
– Vi mener også det er behob for en stryking av arbeidstidsbestemmelsene og  økt innsyn for de tillitsvalgte i lønnsformasjon for øvrige ansatte. Øvrige krav er i tråd med frontfaget når det drøfting om tjenestepensjon, tilpasset arbeidstøy og vernebriller med styrke sier forhandlingslederen.

Det er kun en virksomhet som er omfattet av overenskomsten, der de aller fleste tømmermålere er medlem i Tømmermålernes Landsforening (TLF)/Parat. Det er satt av én dag til forhandlinger.

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo