Les

Forhandlingsstart for tømmermålerne

Forhandlingsleder i Parat, Kjell Morten Aune. Foto: Vetle Daler
Forhandlingene mellom Parat og NHO på tømmermåleroverenskomsten startet tirsdag klokken 12. Forhandlingsleder i Parat, Kjell Morten Aune, forventer et økonomisk oppgjør innen rammen av frontfaget. 
Av Helene Husebø Publisert dato 20.10.2020 11:45 redigert 09.11.2020 15:52
Tarifforhandlingene for Parats medlemmer i Norsk Virkesmåling startet opp tirsdag. Aune forventer et økonomisk oppgjør i tråd med rammen av frontfaget. 
– I tillegg ønsker vi en forsiktig tilpasning av avtalen som samstemmer med de tekstmessige endringene som er foretatt i frontfaget og på andre avtaler som Byggenæringens Landsforening allerede har forhandlet ferdig. Vi ønsker også å se nærmere på betaling for kjøring mellom hjemsted og arbeidssted, sier han. 

Hovedtillitsvalgt for Parat i Norsk Virkesmåling, Roy Roger Espenes, håper på gode forhandlinger. 
– Vi håper på konstruktive forhandlinger både lokalt og sentralt, og ønsker å styrkes gjennom tariffavtalen. I tillegg ønsker vi å følge lønnsutviklingen som vi ser ellers i samfunnet, sier han. 

I tillegg til Espenes er også Rune Omang og Jimmy Gråberget Stensby med i forhandlingsutvalget. 
 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo