Les

Forhandlingsstart for Parat Media

Forhandlingsleder i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg, og forhandlingsleder i MBL, Kanwal Suleman. Foto: Helene Husebø

Mandag klokken 11 startet tarifforhandlingene mellom Parat Media og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Det er satt av to dager til forhandlingene, som finner sted i Parats lokaler i Oslo.

Av Helene Husebø Publisert dato 12.10.2020 12:50 redigert 13.10.2020 9:21

Spesialrådgiver og forhandlingsleder i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg, ser frem til gode og konstruktive forhandlinger.
– Lønn er selvfølgelig et tema, og vi skal også se på hvordan kompetanseheving kan ivaretas på en bedre måte. I tillegg vil vi også fremlegge krav knyttet til provisjonsordninger, og hvordan medlemmene kan ivaretas på best mulig måte gjennom presse- og mediaoverenskomsten, sier han. 

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo