Les

Forhandlingsstart for hovedavtalen i kommunal sektor

Anne-Gro Årmo, leder i ThsF, og nestleder i regionavdelingen i Parat, Bjørn Are Sæther. Foto: Ulrik Øen Johnsen.
Mandag møttes partene til forhandlinger om hovedavtalen (HA). Den nåværende hovedavtalen har gyldighet frem til nyttår. Avtalen regulerer plikter, rettighet og medbestemmelsen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver ute i kommuner og fylkeskommuner.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 20.11.2023 13:35 redigert 21.11.2023 15:35

Forhandlingene går mellom KS som arbeidsgiver, og YS Kommune, LO Kommune, Unio, og Akademikerne på arbeidstakersiden.

Fra YS møtte sektorutvalget for kommune der Parat er representert med leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, og nestleder i regionavdelingen i Parat, Bjørn Are Sæther.

Vil tilpasse avtalen til dagens arbeidsmarked

Årmo sier Parat har fremmet flere forslag om justeringer i ordlyden i hovedavtalen.

— Hovedavtalen er det viktigste rammeverket vi har for tillitsvalgte i kommunal sektor, og partene må bestrebe at ordlyden i teksten er tilpasset dagens arbeidsmarked og samfunn for øvrig, sier Årmo.

Etter de innledende møtene i dag, vil forhandlingene fortsette, med intensjon om å sluttføre i god tid før jul.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup