Les

Forhandlings­innspurt i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren har frist til midnatt i dag for å bli enige i årets forhandlinger. Dersom det ikke oppnås enighet går oppgjøret til mekling.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 15.09.2020 13:35 redigert 15.09.2020 16:25

Leder i Tannhelsesekretærenes  Forbund (ThsF), Anne-Gro Årmo, og Parats fohandler Bjørn Are Sæther deltar i YS forhandlingsdelegasjon.

Dempede forventninger
På grunn av smittevernsituasjonen og frontfagets lavere ramme råder det dempede forventningene til hva som er realistisk å oppnå i årets kommuneoppgjør.
– Vi jobber selvsagt for å få en reallønnsvekst for våre medlemmer, sa Sæther til Parat24 da forhandlingene startet 4. september. I tillegg er hovedprioriteringene fra Parat som  lønnet kompetanseutvikling og styrket rett til heltid.

Ifølge Sæther er det fortsatt et stykke vei å gå for kommuneansatte å få dekket livsopphold ved lovfestet permisjon for å økt kompetanseutvikling.
– Lovverket ligger der, men å få inntekt under utdanningen er utfordringen – i hviken grad arbeidsgiver skal bidra til livsopphold for ansatte som tar kompetanseutvikling. Slik det er nå, er de avhengig av å finansiere alt selv, sier Sæther.

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo