Les

Forhandlinger om HUK-oppgjøret er i gang

Det er økt lønn og bedring av lønnsbestemmelsene for medlemmene det forhandles for i dag, som er de viktigste kravene på agendaen.
Mandag 12. september startet forhandlingene om oppgjøret mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene tilknyttet helse, utdanning og kultur, kjent som HUK-området.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 12.09.2022 12:15 redigert 12.09.2022 15:45

Området som forhandles inkluderer landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, høyskoler, samt landsoverenskomst for museer, andre kulturinstitusjoner og for virksomheter.

Den største andelen organiserte gjennom Parat i oppgjøret tilhører høyskoler.

Forhandlingsleder fra Parat, Tonje Krakeli Sneen, trekker frem økt lønn og bedring av lønnsbestemmelsene for medlemmene det forhandles for i dag, som de viktigste kravene på agendaen.  

Forhandlingene pågår mellom 12. og 14. september.

Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo