Les

Forhandlinger om forskningsoverenskomsten er i gang

F.v. Tale Rognerud fra Handelshøyskolen BI, Hans Petter Hoff fra Noroff og Robert Phillips fra Oslo International School, med forhandlingsleder fra Parat, Katrine Roald.
Onsdag startet forhandlingene om forskningsoverenskomsten mellom Parat og Abelia i NHO. Overenskomsten er en rammeavtale som omfatter ansatte i forsknings- og undervisningsinstitusjoner. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 09.11.2022 12:55 redigert 11.11.2022 11:33

Medlemmer tilhørende forskning og undervisningsinstitusjoner i Parat, er i tillegg til forsknings- og undervisningsoverenskomsten, omfattet av egne lønns- og arbeidsvilkår som er tariffestet gjennom lokale særavtaler. 

Forhandlingene er nå i gang, og forhandlingsleder fra Parat, Katrine Roald, ser frem til arbeidet. 

– Vi ser frem til gode og konstruktive forhandlinger, sier Roald. 

Fra Parat stiller tillitsvalgte Robert Phillips fra Oslo International School, Tale Rognerud fra Handelshøyskolen BI og Hans Petter Hoff fra Noroff. Fra forhandlingsavdelingen til Parat stiller Katrine Roald som forhandlingsleder.

Fra arbeidsgiversiden møter de Lasse Lund fra Institutt for energiteknikk, Wenche Nilsen fra Handelshøyskolen BI, sammen med Thomas Urdal Johnsen, Cecilie Vatne og Hanne Jahr Pedersen fra Abelia i NHO. 

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo