Les

Forhandlingene mellom YS og Virke er i gang

Kravoverlevering: Leder for tariff i Virke, Bård Westbye (t.h), og nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler.
Onsdag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke. Nestleder for YS Privat, Eirik Bornø, sier YS forventer et resultat på linje med frontfaget.
Av Trygve Bergsland 03.04.2019 16:05
Bornø sier arbeidstakersiden har vist moderasjon i lønnsoppgjørene de siste årene og har gjort mye for å få norsk økonomi på rett kjøl. 
– Når vi nå ser at både rentenivået og oljepengebruken er tilbake på normalt nivå, må dette også gjelde lønnsreguleringene, sier han.

Frontfaget er retningsgivende
YS forventer en merkbar reallønnsøkning i årets mellomoppgjør.
– Resultatet fra frontfaget ligger til grunn for våre krav sier Bornø.

Nestleder i Parat og leder for Parats forhandlingsdelegasjon, Unn Kristin Olsen, sier hun ser frem til gode og konstruktive forhandlinger. 
– På linje med Spekter-oppgjøret er det tradisjon for at også Virkeoppgjøret følger frontfaget, sier hun til Parat24.

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør, og det skal kun forhandles om lønn. Oppgjøret er samordnet. Det vil si at YS-forbund som har avtaler med Virke forhandler sammen.

Disse forbundene er med i Virke-oppgjøret: Parat, Finansforbundet, Delta, Negotia og Yrkestrafikkforbundet. Det er satt av to dager til forhandlingene. Når de sentrale forhandlingene er avsluttet, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.
 
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo