Les

Foreldres inntekt av betydning for barns fremtidige inntekt

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

Hvor en plasserer seg i inntektsfordelingen som voksen, påvirkes i stor grad av hvilken husholdning en tilhørte som barn, viser en ny artikkel fra SSB.

Av Arve Sigmundstad 15.10.2019 13:38

De som vokser opp i husholdninger med de laveste inntektene har gjennomgående lavere husholdningsinntekter som voksne, sammenlignet med barn som vokste opp i husholdninger med bedre økonomi.

Den samme artikkelen fra SSB viser at hvorvidt foreldrene har tilknytning til yrkeslivet, eller ikke – er av betydning for barnas inntektskarriere som voksne. Barn som vokser opp i husholdninger der ingen av de voksne er i arbeid, har stor sannsynlighet for å havne i laveste inntektsklasse som voksne, viser materialet til SSB.

Les også: Vil organisere flere innvandrere

Foreldrenes utdanningsnivå ser ut til å påvirke sannsynligheten for å havne i øverste inntektsklasse som voksen, viser tallene fra SSB. At så mange barn av foreldre med høy utdanning oppnår høye husholdningsinntekter som voksne, antas å henge sammen med at mange i denne gruppen selv tar høyere utdanning.

Husholdningsøkonomien i oppveksten ser også ut til å gjenspeile seg i inntektsnivået en har som voksen, og det er lite i SSB sitt materiale som tyder på at dette endrer seg over tid.

Fakta:
Til grunn for SSB sine tall og analyser ligger et arbeid hvor de har fulgt et utvalg personer som var 0-17 år i 1986 fram til de var i yrkesaktiv alder 31-48 år i 2017.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo