Les

Forbrukertilsynet flyttes til Grenland

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen. Foto: Trygve Bergsland

Regjeringen har bestemt at Forbrukertilsynet skal flyttes fra Oslo til Grenland. Dette omfatter rundt 30 stillinger, og prosessen skjer i løpet av to år. Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier fremgangsmåten vitner om mangel på respekt for ansatte i staten.

Av Arve Sigmundstad 11.01.2019 14:59
Regjeringen kunngjorde endringene i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet torsdag. En beslutning som vekker sterke reaksjoner i Parat, som sier dette skjer uten at hverken ansatte eller tillitsvalgte har vært involvert. Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier en slik fremgangsmåte vitner om en total mangel på respekt for ansatte i staten.

Useriøst fra regjeringen
Parats nestleder sier medbestemmelse og dialog med ansatte også gjelder for statlige virksomheter.

– Det er mulig denne flyttingen sikrer en kortsiktig politisk uttelling, men det bidrar ikke til å bygge tillit. Dette er ikke samarbeid. Regjeringen må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere. Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier Olsen.

Tydeligere rollefordeling
I en melding fra regjeringen heter det at endringene skal gi tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud.
– Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Endringene innebærer også at Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles. Oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.

Hovedkontoret for det utvidede Forbrukertilsynet legges til Grenlands-området. Tilsynet skal samtidig overta Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien.

40-50 stillinger flyttes ut av Oslo
Endringene innebærer at rundt 40–50 stillinger flyttes ut av Oslo. Flyttingen til Grenland gjelder rundt 30 stillinger. Det er planlagt at omstillingsprosessen kan foregå innenfor en periode på inntil to år, opplyser regjeringen.
– Jeg forstår at disse endringene oppleves som dramatiske for de ansatte som blir berørt. Men som statsråd har jeg ansvaret for å bidra til en best mulig organisering av sektoren. Jeg vil legge til rette for en best mulig prosess overfor de ansatte. De vil bli godt ivaretatt i tråd med de reglene som gjelder for omstilling i staten, sier Helleland.

Skarp reaksjon fra Parat
Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier endringene i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet og flytting er to helt forskjellige ting.
–Tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud er bra, men ansatte trenger ikke å flyttes til Grenland for å få dette til, sier hun.

Olsen sier Parat ikke har problemer med skille av arbeidsoppgaver mellom Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet.
– Parat er også svært positive til å etablere statlige arbeidsplasser i Grenland og andre steder utenfor Oslo. Problemet er fremgangsmåten. Statsapparatet vokser og det bør være mulig å etablere nye arbeidsplasser utenfor Oslo, fremfor å hensynsløst flytte ansatte og bryte opp gode fagmiljøer som allerede er etablert, sier Olsen.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com