Les

Forberedt på krise og krig?

Er du forberedt på krise og krig, det er spørsmålet som reises når Parat forsvar og Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) inviterer til frokostmøte onsdag.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 31.08.2018 7:50 redigert 31.08.2018 11:09

Vårt moderne samfunn med store mengder teknologi gjøre hverdagen enklere, men også̊ med økende sårbarhet som resultat.

Er du forberedt til å overleve uten strøm og vann?
Når samfunnet rammes av en stor krise er det ikke sikkert hjelpen vil kunne nå̊ ut til alle umiddelbart.
Vi må̊ derfor være forberedt og kunne ta vare på̊ oss selv, sier daglig leder i Kvinners Frivillige Beredskap, Hanne Guro Garder.

Under frokostmøtet vil Garder orientere om myndighetenes oppdaterte anbefalinger til egenberedskap.

NATO-øvelsen Trident Juncture
Et troverdig forsvar av Norge må̊ bygge på̊ alliert trening og øving i fredstid, og under frokostmøtet vil Oberst Sven Harald Halvorsen fra Forsvarsdepartement vil informere om øvelsen Trident Juncture.

Denne høsten gjennomføres den største NATO-øvelsen siden den kalde krigen. Under øvelsen deltar det 40 000 personer, 130 fly og 70 skip fra mer enn 30 nasjoner.

Beredskapsnivå Alfa
Politiet i hele landet har hevet beredskapsnivået til Alfa i forkant av høstens store NATO-øvelse Trident Juncture, der over 30 land deltar.

Politifolk bes være årvåkne for å hindre spionasje fra andre lands etterretningstjenester, melder NRK. Alfa er det laveste beredskapsnivået, men har aldri blitt innført i Norge før.

Åpent for alle
Frokostmøtet arrangeres onsdag 5. september, klokken 08:30 i YS kantina. Lakkegata 23, i Oslo.

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo