Les

For dårlig håndtering av varslingssaker i Forsvaret

Forsvarets system for håndtering av varslingssaker er for svakt, og sakene blir behandlet for lavt i systemet, framgår det av en ekstern granskningsrapport.
Av NTB Publisert dato 18.11.2022 12:25

– Det er mange i Forsvaret som har gjort et godt arbeid knyttet til mottak, håndtering og videre oppfølging av varslingssaker. Likevel er det noen klare forbedringsområder, sa Gunnar Holm Ringen, leder for PwCs avdeling for gransking & etterlevelse og sikkerhet, da han redegjorde for hovedfunnene i rapporten.

Det er ulik håndtering og behandling av varslingssaker på grunn av Forsvarets omfattende struktur. Det innebærer at risikoen for mangler og feil er for høy, konkluderer han.

Det er konsulentselskapet PwC som har gransket hvordan Forsvaret håndterer granskningssaker. Den eksterne granskningen er gjennomført på oppdrag fra Forsvaret.

Rapporten ble overlevert forsvarssjef Eirik Kristoffersen fredag. Den inneholder PwCs vurderinger av Forsvarets system for varsling, saksbehandling fra mottak til konklusjon, samt arbeidsgivers oppfølging i varslingssaker etter at varselet er undersøkt og en konklusjon foreligger.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup