Les

Følg YS inntektspolitiske konferanse

Følg YS' inntektspolitiske konferanse her fra klokken 10:00 - 12:00.
Videoen blir åpen kl 10:00.
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 02.03.2021 8:30 redigert 05.03.2021 7:58
Her er programmet 

10:10-10:45: Åpning ved YS-leder Erik Kollerud

10:45-11:45: Den økonomiske situasjonen foran lønnsoppgjørene 2021
ved statssekretær Sverre Vatnar (KrF), Finansdepartementet

11:45-12:00: Lønnsutviklingen fra 2020 til 2021 - hva skjuler seg bak tallene?
ved forsker Trond Vigtel (SSB) og sjeføkonom Nina Skrove Falch (YS)

De økonomiske utsiktene framover ved sjeføkonom Nina Skrove Falch (YS)

Avslutning og oppsummering ved 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo