Les

FN-rapport: 50 millioner mennesker fanget i moderne slaveri

50 millioner mennesker er fanget i tvangsarbeid eller tvangsekteskap, ifølge FN, som advarer om at antallet har økt kraftig de siste årene.
Av NTB-AFP Publisert dato 12.09.2022 15:25 redigert 12.09.2022 15:41
FN har satt seg som å mål å utrydde alle former for moderne slaveri innen 2030, men i stedet har antallet mennesker i tvangsarbeid eller tvangsekteskap økt med 10 millioner mellom 2016 og 2021, ifølge en ny rapport.

Rapporten er laget av FNs byråer for arbeid og migrasjon sammen med organisasjonen Walk Free Foundation. Den viser at 28 millioner mennesker var i tvunget arbeid ved utgangen av fjoråret, mens 22 millioner lever i et tvangsekteskap.

Det betyr at nærmere 1 av 150 mennesker i verden er fanget i moderne former for slaveri.
– Det er sjokkerende at situasjonen for moderne slaveri ikke blir bedre, sier Guy Ryder, leder i FNs arbeidsorganisasjon (ILO).

Pandemi fører til gjeld
Koronapandemien, som førte til at mange arbeidere fikk mer gjeld, har økt risikoen, ifølge rapporten.

Kombinert med effekten av klimaendringene og væpnet konflikt har pandemien ført til en stans i sysselsetting og utdanning som er uten sidestykke, noe som igjen har ført til mer ekstrem fattigdom og migrasjon under utrygge forhold.

Ifølge rapporten er det snakk om langvarige problemer ettersom tvangsarbeid kan vare i årevis og tvangsekteskap kan vare et helt liv. Antall mennesker som er tvangsgiftet, har økt med 6,6 millioner siden de forrige anslagene i 2016. I samme periode økte antall tvangsarbeidere med 2,7 millioner, ifølge rapporten. Økningen ble ene og alene drevet fram av mer tvangsarbeid i privat sektor.

Kvinner og barn
Kvinner og barn er helt klart mest sårbare, ifølge rapporten. En av fem personer utsatt for tvangsarbeid, er barn, hvorav halvparten blir utnyttet seksuelt.

Migrantarbeidere har samtidig tre ganger så stor risiko for å havne i tvangsarbeid enn andre voksne.
– Denne rapporten understreker at det haster å sikre at all migrasjon er trygg, ordentlig og regulær, sier António Vitorino fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i en uttalelse.
Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo