Les

Flere unge på uføretrygd

Over tid er det blitt flere unge som går på uføretrygd. Forskjellen mellom fylkene er stor blant de yngste.
Av NTB Publisert dato 03.11.2023 16:30
Oslo (1,3 prosent) var det fylket med klart færrest unge uføretrygdede, mens det var klart flest i Vestfold og Telemark (3,7 prosent), Innlandet (3,5 prosent) og Agder (3,4 prosent), skriver NAV i en pressemelding.

Ved utgangen av september fikk 21.700 personer i alderen 18-29 år uføretrygd. Det utgjør en andel på 2,6 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Andelen er uendret fra i fjor, men har økt de siste årene.
– Over tid har det vært en vekst blant unge uføretrygdede. De fleste unge uføretrygdede har mottatt arbeidsavklaringspenger fra NAV før de ble innvilget uføretrygd. Det er et mål å øke innsatsen tidlig i helseforløpet, og vi i Nav må treffe godt med oppfølgingsarbeidet, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

I hele befolkningen mellom 18 og 67 år fikk 366.000 personer uføretrygd ved utgangen av september. Det utgjorde 10,4 prosent av befolkningen. Det var en liten nedgang fra måneden før, men en liten økning fra samme tid i fjor.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup