Les

Flere pendler til Norge for å jobbe

Foto: Getty Images
For første gang siden utbruddet av korona vokser antallet som pendler til Norge for å jobbe.
Av NTB Publisert dato 09.05.2022 12:45 redigert 09.05.2022 13:29
I første kvartal i år var det i overkant av 2,95 millioner jobber her i landet, en økning på 5,3 prosent sammenlignet med samme tid året før.

Samtidig har antallet utenlandske pendlere økt med over 8.000 fra første kvartal 2021 til samme kvartal i 2022. Det tilsvarer en økning på vel 12 prosent viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
– Vi ser for første gang siden utbruddet av korona at det er flere ikke-bosatte lønnstakere når vi sammenligner med samme periode året før, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

– Dette må sees i sammenheng med at innreiserestriksjoner og karanteneregler inn til Norge ble opphevet i starten av februar i år, sier hun.

Innvandrere har stått for mesteparten av veksten i antall lønnstakere. hvis vi sammenligner det første kvartalet i 2022 med det samme kvartalet i 2020, før tiltakene mot korona påvirket det norske arbeidsmarkedet.

Siden 2020 har det blitt 50 000 flere lønnstakere totalt her i landet, og innvandrerne har stått for 66 prosent av denne økningen, ifølge SSB.
Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo