Les

Flere ledige stillinger

Antallet ledige stillinger økte med 9 700 fra 2. til 3. kvartal 2020. Økningen kommer etter en stor nedgang i forrige kvartal, da taller på ledige stillinger gikk ned med 15 900.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 11.11.2020 9:25 redigert 13.11.2020 14:38
De sesongjusterte tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk Ledige stillinger. De store svingningene i antallet ledige stillinger siden 1. kvartal henger sammen med koronakrisen. Etter en stor nedgang i ledige stillinger i 2. kvartal jar tallet på ledige stillinger økt fra 53 600 til 63 300 i 3. kvartal.

Størst økning innen pleie- og omsorgstjenester
Flere næringer hadde en økning i antallet ledige stillinger fra 2. til 3. kvartal. Etter en stor nedgang på 700 i forrige kvartal, økte tallet på ledige stillinger innen bergverksdrift og utvinning med 400 siste kvartal. Den samme trenden gjør seg gjeldende innen transport og lagring, og varehandel.
Den største økingen i ledige stillinger er et i pleie- og omsorgstjenester. Her økte antallet ledige stillinger fra 4 600 til 7 300. 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo