Les

Flere ledige stillinger

I andre kvartal i 2019 var det 76 100 ledige stillinger i Norge. Det er en økning på 3400 stillinger fra kvartalet før. Sammenlignet med andre kvartal i 2018 var det 9300 flere ledige stillinger i samme kvartal i år, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Av NTB/SSB 03.09.2019 9:20
Flest ledige stillinger var det i sektorene varehandel og motorvognreparasjon. Her var det 11 000 ledige stillinger i andre kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal året før var dette en oppgang på 4200 ledige stillinger. 

Størst nedgang i ledige stillinger var det i pleie- og omsorgstjenester i institusjoner. Her var det 6300 ledige stillinger i andre kvartal i år. Det er ned 2100 stillinger siden samme periode i 2018.
Våre medlemsblader
Video

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Alt om pris og lønnsvekst

Samenes nasjonaldag 2020

– Vi er framtidas arbeidsliv

Diskuterte kunstig intelligens

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo