Les

Flere kvinner har fiske som hovedyrke

Tall fra 2021 viser en liten oppgang i antall fiskere i Norge, og det er kvinner som står for økningen.
Av NTB Publisert dato 06.01.2022 11:55 redigert 06.01.2022 17:09
De foreløpige tallene fra fiskemanntallet som Fiskeridirektoratet har lagt fram, viser at antall personer som har fiske som hovedyrke, økte med 25 personer i 2021.

Det var totalt 9.516 personer som hadde fiske som hovedyrke ved utgangen av 2021, hvorav 392 kvinner.

Antallet kvinnelige fiskere økte med 32 personer i 2021 sammenlignet med 2020, mens blant menn var det en nedgang på sju personer.
– Selv om andelen kvinner er lavt også blant de yngre fiskerne, er den likevel høyere enn for heltidsfiskerne totalt sett. Forutsatt at kvinnene blir i næringen kan vi derfor håpe på at kjønnsfordelingen over tid blir jevnere enn den er i dag, sier direktør Per Sandberg ved statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet.
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo