Les

Flere kan få utvidet egenmelding ved sykdom

Fra nyttår kan alle norske virksomheter tilby de ansatte utvidet egenmelding ved sykdom. Det er den nye IA-avtalen som åpner for dette.
Av Vetle Daler 07.01.2019 14:26
Fram til nå er det bare ansatte i virksomheter med IA-avtale som har hatt muligheten til lengre egenmelding enn det som er minimum i folketrygdloven (tre dager fire ganger i året). Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Den nye nasjonale avtalen om inkluderende arbeidsliv, som trådte i kraft ved nyttår, omfatter hele arbeidslivet og ikke bare virksomheter med IA-avtale, slik det har vært til nå.

Fram til nå har ansatte i IA-bedrifter automatisk hatt rett til egenmelding i opptil åtte dager av gangen, opptil 24 dager i en 12-måneders periode. I den nye IA-avtalen kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

NHO oppfordrer nå alle sine medlemsbedrifter til å benytte denne muligheten.
– Ordningen har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær, sier direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. 

(Kilder: ys.no, nho.no, helsedirektoratet.no)

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo