Les

Flere jobber og flere søkere

I løpet av det siste året har nesten 128.000 personer under 25 år fått jobb. Foto: Getty.
Det var 2,9 prosent flere jobber i første kvartal enn i samme periode i fjor. Samtidig er det flere som vil i arbeid. Statistikken over ledige stillinger viser at det er mange ledige jobber, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Av Trygve Bergsland/NTB Publisert dato 09.05.2023 14:30
Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser samtidig at ledigheten øker.
– Den økte arbeidsledigheten skyldes i stor grad at det er flere unge som ønsker jobb. I løpet av det siste året har nesten 128.000 personer under 25 år fått jobb. Dette viser at unge arbeidssøkere fortsatt finner jobbmuligheter i markedet, sier seksjonssjef Tonje Køber ved seksjon for arbeidsmarked og lønn.

Mange nye på markedet

Av de 3 millioner jobbene i arbeidsmarkedet, utgjorde nyansettelser over 850.000 i løpet av det siste året. Over halvparten av disse, altså over 500.000, var personer som skiftet jobb siden 1. kvartal 2022.

Rapporten viser at det er 0,2 prosent flere jobber nå sammenlignet med i februar, det tilsvarer rundt 13.500 stillinger. Samtidig er ledigheten på 3,6 i landet. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Nesten 70 prosent av befolkningen er i arbeid.

Høy vekst blant unge

Tallene viser at mye av årsaken til den høye ledigheten og nyansettelsene i det siste året skyldes unge som vil ut i jobb.
– Det er også slik at de som beholdt jobben i samme periode, hadde den høyeste lønnsveksten, sier Køber.

Den gjennomsnittlige månedslønnen i landet har økt med 4,4 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

De aller yngste arbeidstakerne starter med lav gjennomsnittslønn. Selv med økt lønn har de bare to tredeler av lønnen til den gjennomsnittlige arbeidstaker.
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo