Les

Flere jenter velger utradisjonelt

Over halvparten velger yrkesfag, og jentene velger utdanninger som tradisjonelt har hatt flest gutter. Illustrasjonsfoto: Gettyimages
Flere jenter velger utdanninger som tradisjonelt har hatt flest gutter: elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Færre søker helse- og oppvekstfag.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 16.03.2023 9:50

Søkertallene til videregående opplæring skoleåret 2023–2024 viser at 51 prosent av søkerne nå har yrkesfag som førsteønske. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere, men etter flere år med vekst, er det nå færre søkere. Det er i år 1.700 færre søkere enn det var i 2020.
– Ungdom følger i stor grad tradisjonelle kjønnsmønstre når de søker videregående opplæring. De siste årene ser vi imidlertid at flere jenter velger fag som tradisjonelt har vært dominert av gutter, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet, i en pressemelding.

I et flertall av fylkene har antall søkere til yrkesfag økt de siste årene, men i Oslo har utviklingen gått motsatt vei. Her søker kun 25 prosent yrkesfag.

 
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo