Les

Flere fatale arbeidsulykker i 2021

39 personer omkom i arbeidsulykker i Norge i 2021. Dette er et lavere antall enn gjennomsnittet på 46 personer de siste 10 årene, men er det høyeste antallet siden 2019. I følge tall fra NAV er fall den vanligste årsaken til arbeidsulykker. Totalt ligger 2021 over gjennomsnittet målt mellom 2014-2020 med i alt 23 201 rapporterte arbeidsulykker.  
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 03.10.2022 9:50 redigert 03.10.2022 10:42

En fjerdedel av dødsfallene var i bygge- og anleggsvirksomhet 
I 2021 var det 10 dødsfall som følge av arbeidsulykker innen området bygge- og anleggsvirksomhet. Dette er det høyeste rapporterte antallet dødsfall for denne sektoren siden 2014.

Mest alvorlige ulykker blant transport, lagring og fiskeri.
Området transport og lagring var mest utsatt for fallulykker i følge statistikken utarbeidet av SSB. Her ble det i 2021 rapportert 3,9 fall per 1 000 ansatt i sektoren. Det var også flest alvorlige arbeidsulykker innen transport og lagring. Her ble det registrert 7,2 arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte. Til sammenligning ligger snittet nasjonalt på 3,8 ulykker per 1 000 som ender i langvarig fravær.

For sektoren informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting var tallet det laveste, med 0,7 ulykker som endte med langvarig fravær fra arbeidsplassen i 2021. Næringsområdet jordbruk, skogbruk og fiske hadde også 7.2 ulykker per 1 000 ansatte, som ledet til langvarig fravær.

Les mer om statistikken her.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo