Les

Flere får nei fra NAV

NAV gir flere avslag i yrkesskadesaker nå enn før. Sentralisering av saksbehandlingen kan være noe av forklaringen.
Av NTB Publisert dato 02.11.2023 8:35 redigert 03.11.2023 11:20
Før ble yrkesskadesakene behandlet på de over 100 ulike NAV-kontorene. Det ble gradvis sentralisert, og i 2015 ble behandlingen av yrkesskadesaker flyttet til to enheter

I 2013 leverte 50.374 personer inn melding om yrkesskade til NAV. Da fikk 13 prosent avslag. I 2022 var antallet 45.074. 31 prosent fikk avslag. Det viser tall Klassekampen har fått av NAV.

Jens S. Mykland, jurist og fagansvarlig for yrkesskade i NAV, peker på en sentralisering av saksbehandlingen som en del av bakgrunnen for økningen i avslag.
– Det har gitt et større og mer robust fagmiljø som gir mer lik behandling av sakene. Tidligere så man ganske store forskjeller i innvilgede og avslåtte på de forskjellige enhetene, sier han.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup