Les

Flere arbeidssøkere de siste to ukene

Det er 900 flere arbeidssøkere enn det var 21. desember, viser foreløpige tall fra NAV. Totalt er det registrert 124 500 helt eller delvis arbeidsledige.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 04.01.2022 15:05 redigert 05.01.2022 10:51
– Ledigheten steg før jul i forbindelse med at mange virksomheter innen servering og overnatting varslet om permitteringer av ansatte, men etter at en skisse til lønnsstøtteordningen kom på plass før jul, har veksten i ledighet avtatt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Arbeidsledigheten utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken, og tallene er ikke justert for sesongvariasjoner. I pressemeldingen ber NAV også om at man tolker tallene med varsomhet, ettersom enkelte store arbeidsgivere uttalte at de ville trekke tilbake permitteringsvarslene da lønnsstøtteordningen ble utvidet.

Totalt er 74 000 personer registrert som helt arbeidsledige, mens 36 200 er registrert som delvis arbeidsledige. I tillegg kommer arbeidssøkere på tiltak.
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo