Les

Fjerner "fedrekvotefellen"

Fra 1. oktober blir retten til fleskibelt uttak av foreldrepenger utvidet, og "fedrekvotefellen" fjernet. Foto: iStock
Fra 1. okober 2021 blir uttaket av foreldrepermisjonen mer fleksibelt. Samtidig fjernes den såkalte "fedrekvotefellen", som innebærer at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon, har mistet hele- eller deler av permisjonen når de har søkt for sent. .
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 17.06.2021 9:30 redigert 23.06.2021 13:53
Stortinget har  enstemmig vedtatt fri utsettelse av foreldrepenger.
Dette innebærer at far ikke lenger vil måtte søke foreldrepenger senest før siste dag mor mottar foreldrepenger. De som har glemt dette, og kun forholdt seg til søknadsfristen på 4-6 uker før en skal ta ut foreldrepenger, har mistet en dag med fedrekvote for hver dag de har søkt for sent.

 Flytter beregningstidspunktet
Samtidig med at det nå blir fri utsettelse av foreldrepenger frem til barnet fyller tre år, flyttes beregningstidspunktet til uttakstidspunktet.

 Ingen endringer i arbeidsmiljøloven
Det er imidlertid viktig å merke seg at regelverket for permisjon i arbeidsmiljøloven ikke er endret. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om eventuell oppstykking av foreldrepermisjonen.
Der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hvordan permisjonen skal avvikles kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo