Les

Fiskeridirektoratets Miljøpris til Oppdretternes Miljøservice AS

Fiskeridirektør Liv Holmefjord, daglig leder i Oppdretternes Miljøservice Gudbrand Sørheim, og statssekretær Roy Angelvik. Foto: Vegard Oen Hatten/Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2019 ble tirsdag tildelt Oppdretternes Miljøservice AS. Selskapet yter ulike former miljørettet service til oppdrettsnæring i nærområdet i Trøndelag og sørlige Nordland. 

 

Prisen ble utdelt på Fiskeridirektoratets stand på Aqua Nor av statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeridirektør Liv Holmefjord, ifølge direktoratets nettsider.

– Oppdretternes Miljøservice AS blir tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris for å bidra til en mer miljøvennlig oppdrettsnæring gjennom organisering av ulike tiltak som totalt sett gir en miljøgevinst for samfunnet, sa Holmefjord. 

Fiskeridirektøren sa under utdelingen at årets vinner har vært delaktig i både plasrydding på kysten samt koordinering av andre viktige miljøtiltak. 

– Årets mottaker av Fiskeridirektoratets Miljøpris er først og fremst oppdrettsrelatert gjennom å være en organisator og koordinator av miljøtiltak for oppdrettsnæringen i sitt område – men også andre tiltak som totalt sett gir samfunnet en miljøgevinst, sa Holmefjord under utdelingen. 

Oppdretternes Miljøservice AS startet med å organisere tilgang på leppefisk for oppdretterne. Senere har virksomheten blitt utvidet til utleie av brønnbåt, koordinering av tilgang på gjenfangstgarn ved rømming, og organisering og finansiering av ulike former for opprydning på kysten, herunder strandrydding. 

Ifølge Fiskeribladet har årets vinner fått særlig oppmerksomhet for måten de engasjerer lokal ungdom. I sommerferien i år ble skoleungdom tilbudt strandrydding som sommerjobb, og gjennom ferien samlet ungdommene hele 500 kubikkmeter søppel. 

– Summen av aktivitet, tiltak, god lokal forankring og inkludering av ung arbeidskraft gjør at vi mener bedriften utmerket seg som en klar vinner, uttalte fiskeridirektør Holmefjord til Fiskeribladet. 

 

 

Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo