Les

Finanstilsynet: – Kan gå mot stagflasjon

Både inflasjonen og husholdningsgjelden i Norge er høy. Det gjør oss sårbare for økte renter. Foto: GettyImages.
Torsdag la Finanstilsynet frem sin rapport om finansielt utsyn for norsk økonomi. Høy inflasjon, høy gjeldsgrad, og fare for stagflasjon er noen av utfordringene Norge står overfor i tiden fremover. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 08.12.2022 12:35 redigert 08.12.2022 14:06

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen trekker frem geopolitiske spenninger som krigen i Ukraina, energikrisen denne har medført i tillegg til en økt risiko for cyberangrep som trusler i Finanstilsynets vurdering.

– Vi har en globalt høy inflasjon, og vi ser at de største sårbarhetene i Norsk økonomi er høy husholdningsgjeld i tillegg til høye priser på boliger og næringseiendom. Samlet utgjør disse de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, uttalte Baltzersen på pressekonferansen.

Kraftig renteoppgang

Den høye inflasjonen både i Norge og internasjonalt, har blitt møtt med en kraftig innstramming i pengepolitikken i mange land.

– Sentralbankenes første respons til inflasjonen da den skjøt i været, var at problemet ville være forbigående. Etter hvert har man endret forståelsen, og sett at det vil bli vedvarende inflasjon om man ikke tar grep i pengepolitikken, sier Baltzersen.

– Spørsmålet er hvor dette vil ende

Finanstilsynsdirektøren uttalte på pressekonferansen torsdag, at det er stor usikkerhet knyttet til prognoser og vurderinger av finansiell og økonomisk utvikling i et urolig globalt marked.

– Sentralbankene selv legger til grunn at renteøkningen etter hvert vil bite, og at det er mulig å gå inn for en myk landing. Det betyr at rentene ikke nødvendigvis skal mye lengre opp før effekten av økningen virker, sier Baltzersen, som igjen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til disse vurderingene.

Økt fare for stagflasjon

Baltzersen sier at Finanstilsynet ikke kan utelukke at det kan bli stagflasjon i Norsk økonomi, om trenden med høy inflasjon og dermed redusert kjøpekraft fortsetter i kombinasjon med øvrige uroligheter i de finansielle markedene globalt.

– Det er en bred erkjennelse om at vi kan få stagflasjon i norsk økonomi, sier Baltzersen.

Stagflasjon er når det i tillegg til høy prisstigning i samfunnet oppstår stagnering i økonomisk vekst. I et slikt scenario, er det et begrenset hva man pengepolitisk kan gjøre for å holde aktiviteten i økonomien oppe. Finanstilsynet råder nå bankene i landet til å forberede seg på en slik situasjon.

Høyt gjeldsnivå

Baltzersen sier videre at det er det høye gjeldsnivået til nordmenn som gjør at de er særlig utsatt for renteoppgang.

Gjelden er ikke jevnt fordelt i Norge. Den er konsentrert hos visse husholdningsgrupper. Effekten av renteoppgang på husholdningenes økonomi er derfor forskjellig.

– For en husholdning med gjeld større enn fire ganger inntekt vil en renteoppgang på fem prosent tilsvare en ekstrabelastning på 31,9 prosent på disponibel inntekt, opp fra 12,2 prosent med dagens rente. Dette gjelder rundt en femtedel av norske husholdninger. Det er ingen spådom, men en illustrasjon av sårbarhetene i norsk økonomi, sier Baltzersen.

Risikoen for en kraftig renteoppgang er ifølge Finanstilsynets rapport tilstede, og det er en sannsynlighet for en økt renteoppgang fra det vi allerede har sett.

– For å oppsummere må vi fastslå at det er stor økonomisk og finansiell usikkerhet i verden. Inflasjonen er høy, og spørsmålet er om vi havner i en situasjon hvor rentene holdes høye samtidig som at økonomien stagnerer, altså stagflasjon, sier Baltzersen.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo