Les

FHI-sjefen varsler om svekket rolle i atomberedskapen

FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarer om at neste års budsjettkutt kan gå på bekostning av både pandemiberedskap og atomberedskap.
Av NTB Publisert dato 08.12.2022 14:55
Folkehelseinstituttet må kutte rundt 300 stillinger etter budsjettforliket mellom regjeringen og SV.

Direktør Camilla Stoltenberg har advart om at det kan få konsekvenser for pandemiberedskapen neste år.

Men også andre viktige oppgaver står i fare for å bli nedprioritert.
– Det går ut over andre ting, blant mye annet oppbyggingen av helseberedskap og overvåking av helsetilstanden i befolkningen ved atomhendelser, sier Stoltenberg.

Legger planer for atomhendelse

Atomberedskap har vært høyt på dagsordenen siden Russland gikk til angrep på Ukraina.

Ukrainske kraftverk er blitt rammet av russiske rakettangrep, og president Vladimir Putin har truet med å ta i bruk «alle tilgjengelige midler» for å forsvare russisk territorium.

FHI har gjennom året jobbet med å legge planer for hva instituttet skal gjøre dersom det skulle skje en ny atomhendelse, forteller Stoltenberg.
– Det har vi ikke klart å prioritere høyt nok verken i år eller i planene for neste år, sier hun.

Anslår 100 oppsigelser

Forrige uke ga FHI alle ansatte tilbud om å søke sluttpakker. I tillegg til naturlige avganger, anslår Stoltenberg at instituttet må gå til oppsigelse av 100 årsverk.
– Vi skal ikke til enhver tid ha full kapasitet for håndtering av alle store hendelser, men vi må ha tilstrekkelig beredskap, og jeg er bekymret for at vi må kutte såpass mye i hele organisasjonen, sier hun.

FHI-direktøren forteller om en rekke «budsjettbomber» som gjør det vanskelig å få pengene til å strekke til neste år.
– Det er mange oppgaver vi ikke får videre finansiering til, både nye oppgaver og oppgaver vi har hatt lenge, og dette gjør at vi ikke har dekning i budsjettet for det vi mener det er viktig og nødvendig å gjøre.

Nye oppgaver

FHI er blant annet blitt pålagt å drive koronasertifikatet.

Under pandemien ble det også opprettet en ny laboratoriedatabase knyttet til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er her alle koronaprøvesvarene blir meldt inn.
– Det har vært et avgjørende verktøy for å følge med på pandemiens utvikling, sier Stoltenberg.

På grunn av budsjettkuttene la FHI i november ned nettsiden hvor det daglig ble lagt ut tall for en rekke sykdommer og vaksinasjoner.

Vantro ansatte

Stoltenberg forteller at regjeringens budsjettforslag først ble møtt med vantro blant de ansatte i FHI, og deretter uro da størrelsen på kuttene ble kjent etter budsjettforliket med SV.

Neste års kutt kommer på toppen av innsparinger på 100 millioner kroner inneværende år.
– Arbeidsmiljøet er ganske akutt, oppsummerer FHI-sjefen.

Hun er selv motivert for å få hjulene til å gå rundt, tross trange tider.
– Det er fantastiske folk som jobber her, og et samfunnsoppdrag som vi alle er engasjert i. Så jeg er jeg opptatt av å få til dette på en best mulig måte, sier hun.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo