Les

Fengselsansatte ut mot ABE-reformen

Foto: Cicilie Fagerlid
Ansatte i kriminalomsorgen er svært bekymret over effektiviseringsreformen. – Den er i ferd med å ta livet av oss, sier klubbleder i Bergen fengsel.
Av Arve Sigmundstad 23.10.2018 10:04

– Før jobbet vi med rehabilitering. Nå handler det om å springe fra det ene til det andre og drive med brannslokking, sier fengselsbetjent Ann Elise Skjerping ved Bergen fengsel til Klassekampen.

Mandag la 4.400 fengselsansatte i Norge ned arbeidet i to timer i protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett.

Fra 2015 til 2019 innebærer effektiviseringskuttene for kriminalomsorgen drøyt 280 millioner kroner, ifølge forbundsleder Knut Are Svenkerud i KY. Han mener driftskuttene går utover tryggheten til de ansatte og soningstilbudet til de innsatte.

– Reformen er i ferd med å ta livet av oss, sier leder Haakon Mjelde i NFF-klubben i Bergen fengsel.

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, skal sju fengselsavdelinger i Sør-Norge avvikles. Bakgrunnen for det foreslåtte budsjettkuttet er blant annet at flere dømte soner med fotlenke, og at det ikke lenger skal være behov for soningsplasser med lavt sikkerhetsnivå.

– Hvis man skal påpeke at en blir pålagt å spare, må man også påpeke at man samlet sett får mye mer. Så får det heller være en ærlig sak at pengene i sektoren blir brukt annerledes enn det en ønsker, sier andre nestleder i justiskomiteen Peter Christian Frølich (H) til avisen.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com